Fiskevatten

Närbild av händer som håller kastspö, i bakhrunden rinnande vatten

Robertsfors kommun är känt för sina fina fiskevatten och fiskeintresserade åker långväga ifrån för att njuta av naturen och fisket i vår kommun.

Om du har mer information om sjöar eller vattendrag som du saknar på sidan. Klicka på "Lämna synpunkt" längst ner på sidan och bidra till att informationen uppdateras och byggs på.

Put and take

Hakatjärn i Estersmark, Abborrtjärn i Kålaboda, Långsjön i Åkullsjön och Jomarkstjärn i Jomark är fyra fina put and take-sjöar där öring och regnbåge sätts in. Vid sjöarna finns bryggor, grillplatser och i vissa fall vindskydd/grillstuga.

Havsfiske

En lång kuststräcka mot Bottenhavet erbjuder också ett bra sportfiske, bland annat fint harrfiske i vissa områden.

Fiskevatten

Abborrtjärn

Bestånd: Öring

Fiskesäsong: Hela året

Vindskydd/eldplater: Två bryggor samt grillplatser.

Hitta hit: Efter vägen mellan Kålaboda och Flarken, vid Risvattnet.

Åkullsjön, Bjännsjön, Haratjärn

Bestånd: Gädda, abborre och mört

Fiskesäsong: Hela året

Vindskydd/eldplats: Brygga med sittplatser och tillgång till grill finns vid Åkullsjön, Grillplatser vid Bjännsjön och Haratjärn.

Hitta hit: Sjön Åkullsjön ligger mitt i byn. Bjännsjön cirka 6 kilometer sydväst om Åkullsjön en bit in från vägen mot Sjulsmark. Haratjärn ligger cirka 3 kilometer nordväst om Åkullsjön, en bit in från Gulltjärnsvägen.

Fiskevårdsområde: Åkullsjön FVO

Åkullsjön FVO på Facebook Länk till annan webbplats.

Brönstjärn

Bestånd: Gädda och abborre

Fiskesäsong: Hela året. Gratis fiske

Vindskydd/eldplats: Grill:

Hitta hit: E4 till Ånäset, åk genom Ånäset förbi kyrkan, 5 km på väg mot Burträsk, sedan skyltat.

Hakatjärn

8 hektar fin skogssjö.

Bestånd: Regnbåge och rödng

Fiskesäsong: Fiske tillåtet hela året om inte annat anges

Vindskydd/eldplatser: Det är välordnat kring sjön med grillplatser, toaletter och kastbryggor. Närmast parkeringen finns handikappanpassad brygga.

Hitta hit: Sjön ligger i Estersmark, 5 km från Ånäset mot Burträsk.

Fiskekort: Fiskekort löses på plats och där finns även information om fiskeregler. Betalning sker kontant eller med swish.

Fiskevårdsområde: Estersmark FVOF

Länk till Hakatjärn - Estersmark FVOF på Facebook Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hemsjön

Bestånd: Gädda, abborre och mört.

Hitta hit: Sjön ligger mitt i byn Överklinten

Fiskevårdsområde: Övre Rickleåns FVO.

Jomarkstjärn

Bestånd: Regnbåge

Fiskesäsong: Hela året, förutom en period i juni när inplantering sker.

Vindskydd/eldplatser: Grillstuga, två vindskydd, handikappbrygga och ett antal kastbryggor, handikappanpassad toa.

Hitta hit: Cirka 5 km från Robertsfors. Tag Gumbodavägen från Robertsfors. Skyltat vid Jomark fram till “kortförsäljning” – “informationstavlor” vid tjärnen.

Länk till Jomarkstjärns fiskeförening på Facebook Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kålabodaån

Bestånd: Naturligt bestånd, bäcköring.
Fiskesäsong: Hela året förutom förbudstiden 15 september-15 oktober.
Hitta hit: Kålaboda ligger cirka 14 km från Ånäset, på väg mot Burträsk.

Långsjön

Bestånd: Öring, röding och regnbåge.

Fiskesäsong: Från veckan före jul till slutet på april och helgen före midsommar till början på september, Premiär veckan innan midsommar.

Vindskydd/eldplatser: Två vindskydd med grillplatser.

Hitta hit: Väg 651 till Åkullsjön, följ sedan skyltning till Långsjön.

Fiskevårdsområde: Åkullsjön FVO

Länk till Åkullsjön FVO på Facebook Länk till annan webbplats.

 

Rickleån

Rickleån, som flödar från Bygdeträsket och mynnar ut i havet mellan Rickleå och Bygdeå, är kanske kommunens mest uppskattade fiskevatten som lockar sportfiskare från hela Sverige. Här kan du få riktigt bra havsöringsfiske i fin strömvattenmiljö. Ån lämpar sig väl för flugfiske.

Det går att följa Rickleån till fots från Överklinten ner till mynningen i Rickleå. Från Robertsfors till Rickleåmynningen fortsätter leden längs den så kallade Fiskestigen. På denna del av Rickleån har någon flottning ej skett utan den är helt orörd och unik. Du kan läsa mer om Flottarstigen och Fiskestigen på sidan Naturreservat och vandringsleder.


Rickleån delas in i två fiskevårdsområden inom kommungränsen, ett övre fiskevårdsområde och det nedre Rickleå samfällighetsförenings område, sträcker sig från Tvärån-Åselestupet i väster till Rickleåns mynning i öster. Vid vissa strategiska platser, t ex Laxbacken, finns infotavlor uppsatta med karta och fiskegränser, kontaktpersoner och övrig information.

Bestånd: Harr, öring, gädda, abborre, lax, havsöring, sik, lake

Vindskydd/eldplatser: Det finns ett flertal platser längs Rickleån, bland annat finns arkitektritade väderskydd i Räveln, Åknät och Johanneslund. Länk till sidan om de arkitektritade väderskydden.

Fiskevårdsområden: Rickleåns Övre Fiskevårdsområde , Rickleå Bysamfällighet Nedre Fiskevårdsområde

Länk till Rickleåns Övre FVO på Facebook Länk till annan webbplats.

Tryssjön, Ultervattnet

Bestånd: gädda, aborre, harr, gös

Fiskesäsong: Hela året.

Vindskydd/eldplatser: Vindskydd och eldplatser finns vid ön i Ultervattnet samt Bäverholmen i Tryssjön.

Hitta hit: Sjöarna Ultervattnet och Tryssjön kan nås antingen via väg mot Överklinten eller väg mot Ultervattnet. Övriga småsjöar ansluts via skogsbilvägar.

Fiskevårdsområde: Tryssjöns Ultervattnet FVO

Ytterklintsjön, Vargsjön

Ytterklintsjön och Vargsjön är två sjöar som båda är ca 600 m långa varav Vargsjön är den något bredare.

Bestånd: Gädda, abborre och mört.

Fiskesäsong: Hela året. Gratis fiske.

Vindskydd/eldplatser: Grillplatser

Hitta hit: Sjöarna ligger vid Ytterklinten väster om Robertsfors Skyltat vid väg.