Naturreservat och vandringsleder

  • Naturreservat

    Många fina naturreservat med unik natur finns i kommunen. Några av dem når du via vandringsleder.

  • Vandringsleder och stigar

    Det finns flera vackra vandringsstråk i kommunen. Korta eller långa, du väljer!