Kultur

 • Arkitektur och kulturmiljöer

  Arkitektritade väderskydd, riksintressen, Landskapsbro Norrbotniabanan, Trädgårdsstaden,

 • Bibliotek

  Det finns tre bibliotek i kommunen, i Robertsfors, Ånäset samt Bygdeå

 • Museum

  Robertsfors bruksmuseum, Kulturrum Ratan

 • Musik

  Musiken har alltid haft en stor plats i Robertsfors kommun. Många artister har satt Robertsfors på kartan i musiksverige.

 • Offentlig utsmyckning

  Här hittar ni några exempel på offentlig utsmyckning i Robertsfors kommun.

 • Teater

  Scenkonsten har en lång historia och musikaler sätts upp regelbundet

kvinna ror en eka, gjuten platta på sten.

Fredsmonumentet i Ratan

En av kommunens offentliga utsmyckningar, en påminnelse om SVeriges 200 år av fred.

Tre Höga A-formade träkonstruktioner

Besök våra unika väderskydd

De unika väderskydd som finns längs Rickleån lockar besökare från när och fjärran.

Ingång lekplats i vägg gjord som tre röda husgavlar.

Robertsfors Bruksmuseum

Här visas industrialismens framväxt från 1758 till mitten av 1900-talet. Lekparken Barnens Bruk visar också historia.