Offentlig utsmyckning

Trästaty av två män och en kvinna i bruksarbeten.

Offentlig utsmyckning är uttryck som finns i våra gemensamma rum. Här hittar ni några exempel på utsmyckning i Robertsfors kommun.

Om du med nyfikenhet och öppet sinne betraktar Robertsfors kommuns utomhusmiljö finns det mycket att upptäcka, bland annat en hel del offentlig utsmyckning. Konstverken utomhus erbjuder en dialog med betraktaren, ett tillfälle till reflektion, känslor och kanske nya tankar.

Här vill vi skapa intresse för den offentliga utomhuskonst som finns i Robertsfors kommun. Men när du läser presentationerna av de offentliga utsmyckningarna ska du komma ihåg att du som betraktare har all makt att uppfatta verken på ditt sätt.

Guide till några av kommunens skatter

Fredsmonumentet i Ratan

I anslutning till Märkesåret 2009 fick byalaget i Ratan i uppdrag av kommunen, att föreslå utformning och placering av ett fredsmonument.
Resultatet blev en skulptur föreställande en kvinna i en lite roddbåt med en hink fisk, på ett böljande hav. Den placerades bredvid Tullgården. Skulptören Tryggve Lundberg, Umeå, tillverkade monumentet efter idé av Alexandra de Pauli.
På en platta av brons stående på en granitsockel placerades den lilla skulpturen. Den symboliserar den civilbefolkning som världen över alltid drabbas hårt av ett krig, och skall påminna om den 200-åriga fred Sverige fått uppleva.

En gjuten vågig platta. En kvinna som ror en eka gjuten i plattan.

Fredsmonumentet i Ratan Foto: Åsa Lundström

En fyrkantig stenpelare med gjuten vågig platta. En kvinna i eka gjuten i plattan.

Osthyveln Ånäset

Osthyveln, som egentligen är två hyvlar, uppfördes under mars månad 2004 och finns belägna väl synliga vid E4:an i Ånäset. De 7 meter höga och ett ton tunga svarvade hyvlarna är en symbol för hela ostriket, och var vid invigningen världen största.

Osthyveln är designad av Jörgen Holmström Ekorrbo hantverk och finansierades av Robertsfors kommun och EU.

Två höga osthyvlar som lutar sig mot varandra.

Osthyvlarna syns väl för alla förbipasserande på E4. Foto: Åsa Lundström

Välfärdsbyggarna Robertsfors

Den två meter höga skulpturgruppen i trä föreställer en stabbläggare, en smed och en kvinna med ok bärandes spannar. Skulpturgruppen är utförd i trä av skulptören Sven E Johnsson, Innertavle, Umeå och invigningen skedde 2006.

Eric Forsgren, Stockholm, f d robertsforsbo, tog initiativ till en utsmyckning i tätorten. Initiativtagaren, kommunen, Robertsfors samhällsråd, företag, föreningar och privatpersoner bidrog ekonomiskt till skulpturprojektet.

Trästaty av två män och en kvinna i bruksarbeten.

Välfärdsbyggarna Foto: Åsa Lundström

Häger (Ardea Cinerea) Robertsfors

Häger tillverkades av konstsmed Mattias Baudin och glasblåsare Linda Baudin, Olofsfors, 2011. Hägern är placerad vid Tvättstugeudden, längs Rickleån i Robertsfors.

En häger i gjutjärn prydd med glasmosaik. Parkmiljö.

Häger i Ratan Foto: Åsa Lundström

Grodd Flarken

Mitt i Flarken, inte långt från kapellet, ligger Parken. Parken i Flarken. Här kan man sätta sin ned bland tallarna och fästa blicken på bland annat en bronsstaty i form av en grodd av konstnären Bo Holmlund.

Gjuten figur i form av kärna med växtdelar som letar sig ut.

Grodd i parken i Flarken Foto: Åsa Lundström