Robertsfors bruksmuseum

Stor slaggstensbyggnad med skylt på lok i förgrunden.

Robertsfors Bruksmuseum visar industrialismens framväxt från 1758 till mitten av 1900-talet. Hur lilla bondbyn Edfastmark vid Rickleån blev Robertsfors Bruk och det samhälle som byggdes upp kring bruket.

Öppettider 2024

Museet har öppet 6 juni–18 augusti .
Onsdag-söndag: kl. 11.00-16.00

I vårt mysiga café serveras bland annat hembakt fika och smörgåsar och vi säljer också ett urval av hantverk från närområdet.
Välkomna!

Samlingarna

bruksmuseet förvaltas av stiftelsen Robertsfors Bruksmuseum.Slaggstensbyggnaden där museet nu huserar var en gång i tiden en förvaringsbyggnad för säd. Museet består av två våningsplan med samlingar samt en cafédel.

I museets samlingar ingår förutom en mängd föremål från vardagslivet och arbetslivet på bruket även föremål och historia från Robertsfors diamantepok. Ellok och vagnar från slutet av 1800-talet ingår i samlingarna och lockar långväga tågentusiaster.

Bruksjärnvägen

Järnvägen började anläggas 1875 och fullföljdes 1899. Ångloksepoken var mycket kort eftersom banan elektrifierades redan 1900. Det betydde att Bruksjärnvägen i Robertsfors på den tiden var världens nordligaste smalspåriga elektrifierade järnväg! Spårvidden är 750 mm, vilket inte är så vanlig spårvidd i Sverige.

Från början var det järngods som transporterades från Robertsfors bruk till Sikeå hamn men då järnhanteringen upphörde inriktades transporterna mer och mer på virke och pappersmassa.

På 40- och 50-talen fraktades mest timmer via järnvägen. Den lades ner när flottningen i Rickleån upphörde 1961.
Idag finns ca 700 meter räls kvar. Återuppbyggandet av lok och räls gjordes under 90-talet av en entusiastisk skara eldsjälar så idag finns ett antal renoverade lok och vagnar i ett restaurerat lokstall att beskåda.

Barnens bruk

Ingång lekplats i vägg gjord som tre röda husgavlar.

Lekparken Barnens bruk vid Robertsfors Bruksmuseum. Foto Gunilla Lyrén, Robertsfors kommun

Lekparken Barnens Bruk ligger alldeles intill Bruksmuseet och skapades av Katarina Paulsson med inspiration av bygden och brukets historia. Lekplatsen väcker förhoppningsvis barnens nyfikenhet och intresse för bygdens historia. Projektet Barnens bruk finansierades av Riksantikvarieämbetet och lekparken invigdes sommaren 2022.