Skoterleder och regler

Gul snöskoter på skoterled mellan två röda plogkäppar.

I kommunen finns det närmare 30 mil spårade uppmärkta skoterleder. Dessa underhålls av Robertsfors Skoterklubb i samverkan med Robertsfors kommun. utefter lederna finns det raststugor och ett antal grillplatser.

Säkra tips för en skön snöskotertur:

  • Håll dig på lederna
  • Kör nykter! Samma gräns som för bil gäller (0,2 promille).
  • Undvik platser med risk för svag is på sjöar och vattendrag, till exempel vid uddar, in- och utlopp. Observera att du alltid kör över is på egen risk, och att skoterleden inte går över isen. På isen kan det möjligen vara ruskat, men det är ingen garanti för att isen håller.
  • Håll koll på var du är med karta och kompass eller GPS
  • Ta på dig hjälm och varma kläder – tänk på kyleffekten
  • Ta med telefon eller annan sambandsutrustning (men lita inte på att du har täckning överallt).
  • Om du ska ut på sjö eller hav, se alltid till att ta med isdubbar och gärna flytoverall – och kör aldrig över is med passagerare under stängt pulka-kapell!

Skoterleder i Robertsfors kommun

Tänk på att du som motorburen i naturen har regler att följa. Du kan läsa mer om reglerna hos Länsstyrelsen.

Karta över skoterleder i kommunen