Vattenskoter och regler

Enligt vattenskoterförordningen får du endast köra vattenskoter i allmänna farleder och inom områden där länsstyrelsen i Västerbotten har beslutat om undantag från det generella förbudet.

Du som kör en vattenskoter är ansvarig för att inte skada människor, natur eller miljö.

Här får du köra vattenskoter i Robertsfors kommun

I Robertsfors kommun får du endast köra vattenskoter i farleden i Ratan. Den karta som finns för Ratan visar begränsningar i farleden med hänsynsregler. Utöver Ratans farled finns inga av Länsstyrelsen godkända områden i Robertsfors kommun.

Karta över farled Ratan

Det är generellt tillåtet att åka inom 300 meter på var sida om farledsmarkering men inte närmare land än 100 meter (visas som friområde, blå linje). I Västerbotten finns det åtta områden, varav Ratan är ett, med ytterligare begränsning för farleder. Inom hänsynsområde (gul linje) är farledens bredd 100 meter på var sida om farledsmarkering och inom särskilt hänsynsområde (röd linje) är farledens bredd 50 meter på var sida om farledsmarkering.

På Länsstyrelsen Västerbottens hemsida finns mer information om var du får köra.

Vad har du som kör vattenskoter för ansvar?

Vattenskotrar betraktas sjörättsligt som alla andra båtar. Det betyder att du som kör vattenskoter har lika stort ansvar som övriga sjötrafikanter att följa de regler som finns i sjölagen om hänsynstagande, uppträdande till sjöss, nykterhet och hastighet. Likaså gäller miljöbalkens bestämmelser om buller, skyddade områden och skyddade arter även för dig som vattenskoterförare.

Polisens roll

Polisen ansvarar bland annat för att förebygga och ingripa mot sjöfylleri, fartöverträdelser och utreda sjöfartsolyckor.

Om du känner att allmänheten eller naturlivet störs av pågående vattenskotertrafik nära dig, så är det myndighetsmässigt främst Polisen du ska vända dig till.

Några av orsakerna till vattenskoterolyckor är att förare överskattar sin körförmåga, kör för fort eller är alkoholpåverkade. Det händer också att vattenskotrar kör in i varandra eller att man får ett kast i en våg och gör sig illa på skotern eller kastas i vattnet.