Grillplatser

Det finns många grillplatser i Robertsfors kommun, de kan skötas om av kommunen, föreningar, Länsstyrelsen eller privatpersoner.

De grillplatser som ligger utmed vandringsleden Flottarstigen vårdas av kommunen. Det finns bland annat cementringar vid Överklintens kvarn, Faranforsen, Åknät och Räveln. Vid de två sistnämnda finns även arkitektritade väderskydd.

I Klubbens och Åströmsforsens naturreservat finns grillplatser som Länsstyrelsen vårdar.

I Ånäset vid metallbroövergången på gräsytan nere vid Kålabodaån finns en grillplats och i Killingsand Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. finns en cementring som kommunen sköter. I Robertsfors finns en populär grillplats vid Rotegården Länk till annan webbplats., även denna sköts om av kommunen.

Tänk på detta vid eldning

Det är alltid ditt egna ansvar att ta reda på om det är tillåtet att elda eller grilla på den plats du befinner dig på innan du tänder elden.

Om det är risk för brand i skog och mark kan eldningsförbud införas. Detta är vanligt vid torrt väder. Det är länsstyrelsen eller kommunen som utfärdar eldningsförbud. Vid eldningsförbud kan det dock vara tillåtet att grilla på fasta iordningställda eldplatser. Om det är skärpt eldningsförbud är det däremot oftast inte heller tillåtet att grilla på fasta iordningställda grillplatser.

Även om det inte är eldningsförbud kan det vara olämpligt att elda och grilla i skog och mark om brandrisken är stor. I Nyndigheten för samhällsskydd och beredskaps (MSB) app Brandrisk Ute kan du få information om aktuell brandrisk och eventuella eldningsförbud, samt råd och tips om du planerar att elda och grilla i skog och mark.