Artikeln publicerades 15 december 2023

Robertsfors på besök i Machakos, Kenya

Utsikt över Machakos, Kenya

Nyligen reste en delegation från Robertsfors kommun till Machakos County, Kenya. Besöket var en del av projektet Climate Action, ett projekt som startades tidigare i år. Climate Action är det senaste i en rad utbytesprojekt Robertsfors kommun har haft tillsammans med Machakos County. Precis som med de tidigare projekten är det ICLD (International Centre for Local Democracy) som är finansiärer.

Climate Action syftar till att öka kapaciteten hos både Machakos regionsadministration och Robertsfors kommun att agera mot klimatförändringar och hantera utsläpp av växthusgaser.

För Machakos handlar Climate Action främst om åtgärder mot avskogning och insatser för återplantering av skog. I Robertsfors kommer tyngdpunkten vara att minska den egna organisationens utsläpp av växthusgaser, och en handlingsplan kring detta kommer att utformas, implementeras och utvärderas.

Som en första resa inom ramen för projektet låg fokus på att lära känna varandras kontexter och förutsättningar, hitta ytor där våra respektive projektgrupper kan lära av varandra, samt arbeta med att säkra att ICLD:s kärnvärden genomsyrar projektet: jämlikhet, delaktighet, transparens, ansvarsutkrävande.

Läs mer på kommunens sida för projektet.