Grafisk profil och varumärke

Det är viktigt att följa den grafiska profilen i all kommunikation som görs från kommunen. Detta gör att det är lätt att känna igen vilken information som kommer från oss.

För att alla som arbetar i Robertsfors kommun ska veta vilka delar de ska använda i annonser, affischer och annat så finns det framtaget en manual för kommunens grafiska profil. Manualen togs fram parallellt med att kommunens grafiska profil reviderades 2023. Manualen visar hur Robertsfors kommuns grafiska profil tillämpas i olika sammanhang. Du kan ta del av manualen längre ned på sidan.

Logotyp för Robertsfors kommun

Logotypen för Robertsfors kommun består dels av kommunvapnet samt texten "Robertsfors kommun" under eller till höger om vapnet. Logotypens två delar får inte användas var för sig. Tillägg eller beskärning av logotypen är inte heller tillåtet. Huvudtypen är stående, det vill säga med texten under vapnet och ska användas i första hand när layouten tillåter det.

Huvudelementet i Robertsfors grafiska profil är det vapen som tidigare utformats för kommunen enligt grafiska principer.

Originalvapnet från stadsheraldikern är skapat 1974. Sedan föregående version av den grafiska profilen har några mindre uppdateringar gjorts i sköldens form. Blasoneringen, dvs den verbala beskrivning som styr utformandet av ett vapen, lyder:

I fält av guld en stående svart trast med näbb, tunga och öga i rött samt däröver en svart ginstam, belagd med två plogbillar av guld.

Logotypen är Robertsfors kommuns avsändare. Den finns för nedladdning i PNG-format längre ned på sidan.

Robertsfors kommun logotyp

Logotyp 1 - huvudalternativ
Robertsfors kommun - stående logotyp

Robertsfors kommun logotyp

 


Logotyp 2
Robertsfors kommun - liggande logotyp

Färger och mönster

De valda färgerna för Robertsfors kommun är inspirerade av våra naturliga omgivningar och kännetecken, Åkermarken, Kulturmiljöerna, Åarna, Bruket och Skogarna.

Färgerna finns i en mörkare och en ljusare nyans. Den mörkare färgen är primär och ska därför användas i första hand.
Dessutom har varje färg ett eget mönster, en sömlös mönsterrapport, som går att kombinera i det oändliga. Mönstret kan placeras som diskret dekoration på färgtonplatta eller på en passande bild. Ibland passar ett designelement, dvs en färgplatta med eller utan mönster i en av våra profilfärger, bättre än bilder. Som när ämnet är allt för abstrakt eller känsligt, men behöver bildsättas.

Genom en konsekvent användning av våra färger och mönster så kan vi skapa ett starkt visuellt uttryck. Kombinera färgerna på sätt som garanterar bästa kontrast och läsbarhet.

Grafisk profil - färger och mönster

Typografi

Kommunens grafiska form innefattar två uppsättningar typsnitt. Den ena uppsättningen, som används vid professionell produktion, bygger på en typsnittsfamilj som heter Azo Sans och som finns i flera olika skärningar för både rubriker och löpande brödtext. Azo Sans används i mer avancerade produktioner. Alla trycksaker och annonser ska göras på detta sätt.

Den andra uppsättningen är för enklare produktioner som görs i Word, Excel eller Power Point. Då används Arial som finns som standard i Office-paketet.