Sociala medier i kommunen

Robertsfors kommun har flera verksamheter som är aktiva i sociala medier på olika sätt. Här nedan hittar du våra officiella, sociala kanaler.

Våra kanaler

Övergripande

Kultur, fritid och näringsliv

Sociala sektorn

Barn och utbildning

Musikskolan och LOUD

Biblioteken

Badhus

Bruksam

Visit Robertsfors

Kommentarsregler för Robertsfors kommuns sociala medier

Robertsfors kommun använder sociala medier för att berätta om vad kommunen gör, ge medborgare en bättre informationsservice och möjlighet till dialog.

I kommunens sociala mediekanaler aviseras aktuella händelser och aktiviteter. Kommunen delar även andra myndigheters och länsaktörers information bland annat genom samverkan mellan krisberedskapsaktörer i länet.

Kommunens sociala mediekanaler är ett komplement till vår webbplats som är grunden för vår digitala kommunikation. Kommunens officiella konton i sociala medier finns på Facebook, Instagram, LinkedIn och YouTube.

Även kommunala verksamheter såsom till exempel förskolor, skolor, äldreboenden och projekt har konton i sociala medier.

Här kan du ta del av de regler som gäller för att delta i våra sociala medier

Vi välkomnar engagemang och kommentarer i våra sociala medier. Oftast är det en anställd med informationskompetens som bevakar och besvarar i kommentarsfälten. Vid behov tar denne kontakt med sakkunniga på kommunen för att få svar på frågor. Räkna därför med att svaret kan dröja. Vi har som målsättning att svara inom 48 timmar, det kan gå längre tid vid helger/ledigheter.

Alla inlägg, kommentarer och privata meddelanden som du skickar till våra sidor i sociala medier blir allmänna handlingar.

Vi hanterar inga ärenden via sociala medier

Robertsfors kommun hanterar inte enskilda ärenden via sociala medier. Skicka inte känslig information, till exempel personuppgifter, via våra sociala medier. Inlägg som innehåller personuppgifter som kränker enskildas personliga integritet får inte publiceras i någon av dessa kanaler. Om så skulle ändå ske så tas inläggen bort.

För att komma i kontakt med våra handläggare eller andra tjänstemän, maila kommun@robertsfors.se eller ring 0934-140 00

God ton i våra kanaler

Tänk på att hålla en god ton och ta ansvar för att dialogen inte övergår i kränkningar eller påhopp.

Inlägg som innehåller kränkande uppgifter eller sekretessbelagd information tillåts inte på vår Facebooksida. Om denna typ av inlägg eller kommentarer publiceras tas dessa bort. Detta gäller också förtal, personliga angrepp och förolämpningar. Vi tar konsekvent bort kommentarer och innehåll som strider mot svensk lag, till exempel:

  • Hets mot folkgrupp
  • Olovliga våldsskildringar
  • Barnpornografi
  • Uppmaningar till brott eller annan brottslig verksamhet
  • Olovligt bruk av upphovsrättsligt skyddat material

Vi tar även bort:

  • Kommentarer som vi anser vara spam (när samma inlägg återkommer ofta från samma användare)
  • Kommentarer med länkar där vi inte kan garantera trovärdigheten eller korrektheten i innehållet.
  • Kommersiella meddelanden
  • Kommentarer som inte är relevanta i förhållande till det ämne som tas upp.

Det är Robertsfors kommun som bedömer vilka inlägg som ska tas bort. Den användare som vid upprepade tillfällen bryter mot riktlinjerna kan blockeras från sidan. I samband med att vi tar bort kommentaren, får du ett meddelande där vi uppmanar dig att sluta bryta mot våra riktlinjer.

Vi uppmanar alla användare att anmäla kommentarer som kan vara kränkande eller olagliga.