Artikeln publicerades 26 april 2024

Boliden genomför flygmätningar med start 1 maj

Boliden Mineral AB meddelar att de ska utföra flygplansmätningar inom Västerbotten med start 1 maj.

Mätningsarbetet kommer att ske inom de röda markeringarna på nedanstående bild. Flygplanet (Basler BT-67 DC3-T) flyger på 80 till 100 meters höjd och kommer behöva en del svängutrymme för att kunna vända och återgå till mätningen, så flygning kommer även att ske inom de blå rutorna.

Boliden meddelar att deras fokus är att vidta nödvändiga försiktighetsåtgärder och visa hänsyn till samtliga som kan komma att beröras av mätningen. I närheten av bostäder och djur utökas flyghöjden för att minimera eventuell påverkan.

Arbetet kommer att ta cirka en månad. Flygningen är väderberoende därför kan mätningen dra ut ytterligare på tiden, men arbetet avslutas senast 1 juli.

För mer detaljerad information om var och när flygning lokalt kommer att ske, vänligen
lyssna till Sveriges Radio P4 under mätperioden. Du kan även kontakta Boliden via epost:
gruvratt.geodata@boliden.com.

Kartbild över Västerbotten med markeringsrektanglar i rött och blått.