Nyheter

En blå nätverkskabel som ligger på golvet

11 januari, 14:02

Utbyggnaden av bredbandet har, som tidigare nämnts, på grund av hårt belastade entreprenadleveranser, kraftigt försenats utifrån den tidsplan som tidigare lagts. Markarbetena är, så när som på en del återställningsarbeten, klara[…]

20 december, 10:05

Alla företagare och branscher i Robertsfors kommun önskas välkommen till ett stormöte den 29 Januari 18:00. Beslutet om detta stormöte har fattats gemensamt mellan Robertsfors kommun och styrelsen för Företagarna i[…]

19 december, 11:15

Tjänsteleverantören T3 kommer under tisdag eftermiddag att byta ut sin huvudrouter som förser Robertsfors kommun med internet och kapacitet. Bytet görs för att höja kapaciteten i nätet för T3´s kunder.

Driftstörningar i[…]

Aktuellt

9 januari, 15:45

F.r.o.m den 1/1 -18 är funktionen för att ansöka om ekonomisk bistånd genom[…]

Ändrade öppettider på Kommunkontoret mellan 22/12 - 29/12

18 december, 9:41

Under perioden 22/12 – 29/12 kommer kommunkontoret att ha begränsade öppettider för besök.

22/12[…]

Robfors_logo_A_färg

4 december, 16:43

Under måndagens Kommunfullmäktige diskuterades ett flertal olika ämnen. Några av de[…]

Evenemang

Anmäl evenemang

Robertsfors turistwebb!

Robertsfors nya turisthemsida

Gemensam satsning ger ny turismwebb och evenemangskalender!

Efter flera års önskemål från näring och medborgare i Umeåregionens alla kommuner har en ny gemensam webbplats blivit möjlig genom EU-projektet Destination Umeåregionen.

www.visitrobertsfors.se presenteras alla produkter som är specifika för Robertsfors kommun. Hemsidan är under uppbyggnad och kommer under året att kompletteras med fler artiklar och översättningar.