Nyheter

Vattenavstägning

29 januari, 13:47

Under vecka 5 (1–5) feb kommer vi att göra underhållsarbeten på vattenledningsnätet i Sikeå och Sikeåhamn. Detta kan medföra varierat vattentryck under veckan. […]

Ta del av filmen från projektet brukskanalen

26 januari, 11:29

För 200 år sedan handgrävdes och byggdes den så kallade Brukskanalen i Robertsfors. I ca 150 år togs kanalen omhand om tills den för ca 50 år sedan sakta men säkert började[…]

Integration för alla - alla för integration!

18 januari, 9:06

Vill du göra en insats för nyanlända ortsbor, men vet inte riktigt hur? Vad innebär det t ex att bli Språkvän? Vilka saker och kläder finns störst behov av hos Röda korset? Hur jobbar[…]

Aktuellt

9 december, 10:33

Sträckan Sikeå – Sikeåhamn och Sikeåhamn – Sikeå på linje 139 ställs tills[…]

29 september, 14:47

Runt den 1 oktober kommer markarbeten påbörjas på Fabriksvägen i Robertsfors. Arbetet beräknas[…]

Rapporten från SKL och Socialsyrelsen vilar på bordet

30 januari, 11:54

För femte gången presenterar Socialstyrelsen och Sveriges Kommuner och Landsting öppna jämförelser av[…]

Evenemang

Anmäl evenemang

Robertsfors turistwebb!

Robertsfors nya turisthemsida

Gemensam satsning ger ny turismwebb och evenemangskalender!

Efter flera års önskemål från näring och medborgare i Umeåregionens alla kommuner har en ny gemensam webbplats blivit möjlig genom EU-projektet Destination Umeåregionen.

www.visitrobertsfors.se presenteras alla produkter som är specifika för Robertsfors kommun. Hemsidan är under uppbyggnad och kommer under året att kompletteras med fler artiklar och översättningar.