Information från Robertsfors kommun med anledning av coronaviruset Covid-19. Till information

Nyheter

2021-04-10

10 april, 9:00

Uppdatering lagad  vattenläcka kl. 14.10

Vattenläckan är åtgärdad och vattnet har börjat släppas på. Samtliga fastigheter bör ha vattnet tillbaka inom ca 2 timmar.

När vattnet kommer tillbaka, kan missfärgat vatten och tryckförändringar[…]

Graf som visar antalet sjukdomsfall totalt i Robertsfors kommun. Lätt avflackande kurva senaste veckorna.

9 april, 13:50

Med anledning av smittspridningen av covid-19 publiceras aktuell coronainformation som nyhet varje vecka på Robertsfors kommuns hemsida.

Coronastatistik
Siffrorna hämtas varje torsdag från Region Västerbotten (förra veckans publicerade siffror inom parentes)

Bekräftad covid-19[…]

Digital Anslagstavla

Evenemang

Anmäl evenemang

Robertsfors turistwebb!

Robertsfors nya turisthemsida

Gemensam satsning ger ny turismwebb och evenemangskalender!

Efter flera års önskemål från näring och medborgare i Umeåregionens alla kommuner har en ny gemensam webbplats blivit möjlig genom EU-projektet Destination Umeåregionen.

www.visitrobertsfors.se presenteras alla produkter som är specifika för Robertsfors kommun. Hemsidan är under uppbyggnad och kommer under året att kompletteras med fler artiklar och översättningar.