Nyheter

Plogvall_Robertsfors 2019

19 mars, 10:49

Vi vill informera alla vägtrafikanter/gångare om att siktröjning i korsningar och breddning av gator inom Robertsfors samhälle har påbörjats. Under arbetets gång kan viss begränsad framkomlighet uppstå. Tack för visad hänsyn.

En person står vid maskinen

19 mars, 10:07

Är du intresserad av teknik och vill ha ett utvecklande arbete med goda framtidsutsikter? Då ska du söka industriteknisk utbildning på Lärcentrum som genomförs i samarbete med Lernia och den lokala[…]

Välkommen på nätverksträff för gode män och förvaltare

14 mars, 10:03

Välkommen på nätverksträff för gode män och förvaltare! Överförmyndarenheten berättar om aktuella nyheter inom området och du får möjlighet att ställa frågor, knyta kontakter och utbyta erfarenheter med andra gode män[…]

Digital Anslagstavla

Evenemang

Anmäl evenemang

Robertsfors turistwebb!

Robertsfors nya turisthemsida

Gemensam satsning ger ny turismwebb och evenemangskalender!

Efter flera års önskemål från näring och medborgare i Umeåregionens alla kommuner har en ny gemensam webbplats blivit möjlig genom EU-projektet Destination Umeåregionen.

www.visitrobertsfors.se presenteras alla produkter som är specifika för Robertsfors kommun. Hemsidan är under uppbyggnad och kommer under året att kompletteras med fler artiklar och översättningar.