Nyheter

Programbladet för sommaraktiviteter 2016

7 juli, 11:34

Under sommarlovet 2016 arrangeras följande aktiviteter gratis för barn och unga mellan 6-15 år.

10 juli – Skytte kaliber 22

Välkommen att prova på prickskytte. Vi kommer lära ut hantering och regler. Enklare[…]

En anteckingsblock ligger på bordet

6 juli, 12:20

Upphandling för nybyggnation av MSB-hus har uppdaterats och ligger ute på e-avrop igen. Slutdatum för projektet har flyttats fram. Sista anbudsdag är 2016-09-02. MSB-huset ska vara säkerhetsklassad (säkerhetsklass 2) och byggd[…]

bagarstugan på bruket i robertsfors

5 juli, 11:32

Har du, ni eller er by en bagarstuga tillgänglig i fungerande skick? Vi planerar nämligen under kulturveckan i oktober att ha ett tema kring mat och i samband med det köra en ”bagarstuge stafett”[…]

Aktuellt

14 juni, 9:01

Upphandling för nybyggnation av MSB-hus ligger nu ute på e-avrop. Sista anbudsdag är[…]

30 april, 10:25

I enlighet med kommunstyrelsens beslut så avyttras nu maskiner och inventarier vid Jenningsskolan. Vi[…]

logo-DUA

17 mars, 13:59

Känner du till en ungdom i din närhet som är i behov av[…]

Evenemang

Anmäl evenemang

Robertsfors turistwebb!

Robertsfors nya turisthemsida

Gemensam satsning ger ny turismwebb och evenemangskalender!

Efter flera års önskemål från näring och medborgare i Umeåregionens alla kommuner har en ny gemensam webbplats blivit möjlig genom EU-projektet Destination Umeåregionen.

www.visitrobertsfors.se presenteras alla produkter som är specifika för Robertsfors kommun. Hemsidan är under uppbyggnad och kommer under året att kompletteras med fler artiklar och översättningar.