Tidigare kulturstipendiater

Här hittar du tidigare stipendiater för både det hedersinriktade samt målinriktade kulturstipnediet.

Tidigare stipendiater, hedersinriktade kulturstipendiet

År Pristagare

2024 Olof Wretling

2023 Richard Löwall
2022 Josephine Forsman
2021 Ej utdelat
2020 Ej utdelat
2019 Robertsfors Musiksällskap
2018 Ulla och Jörgen Holmström
2017 Ingemar Öhgren
2016 Roger & Lillemor Holmberg
2015 Robertsfors Samhällsråd
2014 Birger Sjöström
2013 Ingeborg Hörnell
2012 Georg Adamsson
2011 Pelle Robertsson
2010 Vivianne Bäckström
2009 Folke Elofsson, Åsa Lundström
2008 Gun-Britt Ahnquist
2007 Christer Hollinder
2006 Edor Edström
2005 Sture Bäckström
2004 Sigurd Larsson
2003 Roger Holmberg
2002 Ingvar Olofsson
2001 Lars G Andersson
2000 Valter Asplund
1999 Allan Edström
1998 Uhno Isberg, Erling Jonsson
1997 Ebba Hammarbäck, Haldis Carlsson
1996 Per-Johan Ekman, Ingrid Königsson
1995 Sven-Olof Hägglund
1994 Carl-Gunnar/Sigrid Hammarsten
1993 Hans Johansson
1992 Ulla Holmqvist
1991 Solveig Olofsson
1990 Staffan Blomqvist
1989 Axel Nordström
1988 Erik Johansson
1987 Martin Edström
1986 Hilding Eriksson, Gösta Öhlund
1985 Karl Andersson
1984 Adolf Holmberg
1983 Vivi-Anne/Lennart Forsgren
1982 Clara Salander
1981 Irja Nilsson, Alvin Nilsson
1980 Sixten Fager
1979 Signild Andersson, Erland Bodén

Tidigare stipendiater, målinriktat kulturstipendium

År Pristagare

2024 Katarina Roos

2023 Katarina Paulsson
2022 Sara Wikman
2020 Julia Larsson
2018 Viktor Johansson
2017 Ebba Gradin, Peter Israelsson , Gustav Larsson
2016 Petra Falk
2015 SaraMi Liljeholm
2014 Anna Sundström Lindmark
2013 Emelie Andersson
2012 Albin och Hugo Olsson
2011 Rebecca Tornberg
2010 David Sandström
2009 Bygdeå Hembygdsförening
2008 Katarina Roos
2007 Lisbet Olofsson
2006 Oskar Forsgren
2005 Frida Hyvönen
2004 Dagcenter, Sylvia Svahn
2003 Magnus Ivarsson
2002 Annie Hultén
2001 William Selberg
2000 Britt Hillbom
1999 Pär Axelsson, Överklintens byaråd
1998 Ingen stipendiat utsedd
1997 Gösta Öhlund, Eva Dahlberg-Axelsson
1996 Ingen stipendiat utsedd
1995 Pär Axelsson, Jane Sellström
1994 Britt Hillbom, Birgitta Sparman
1993 Medel ej avsatta för stipendiet
1992 Medel ej avsatta för stipendiet
1991 Medel ej avsatta för stipendiet
1990 Medel ej avsatta för stipendiet
1989 Irja Nilsson
1988 Eva Dahlberg-Axelsson, Birgitta Sparman
1987 Peter Larsson, Ola Lindh
1986 Kent Nilsson, Catarina Wilhelmsson