Hedersstipendium för kulturinsatser

Ingång lekplats i vägg gjord som tre röda husgavlar.

Robertsfors kommuns Hedersstipendium för kulturinsatser är avsett för välförtjänta kulturarbetare i kommunen med dokumenterade insatser. Stipendiet på 10 000 kronor delas ut årligen.

Hedersstipendiet är inte ett stipendium som kan ansökas om, utan det är kommunstyrelsen som beslutar om stipendiat. Detta görs efter inkomna förslag (nomineringar) från allmänheten, föreningar och organisationer. Den eller de, som nomineras skall vara mantalsskrivna i eller ha anknytning till kommunen.

Du nominerar kandidater via kommunens E-tjänst som öppnar upp för nomineringar 15 november – 31 december varje år. E-tjänsten är stängd övrig tid på året.

Kommunstyrelsens beslut skall kortfattat motiveras. Det är även kommunstyrelsen som beslutar om hur och när utdelningen sker.

Kommunens kulturstipendier

Robertsfors kommuns kulturstipendium är avsett att stödja och uppmuntra verksamhet inom skilda kulturella områden såsom litteratur, musik, konst, dans, foto, teater, konsthantverk, hembygdsverksamhet och andra därmed jämförbara områden. Kulturstipendium utdelas till personer som är mantalsskrivna i kommunen eller har anknytning till kommunen, dels grupper, föreningar eller organisationer som är verksamma inom kommunen.