Landskapsbron Norrbotniabanan

Belyst betongbro för tåg, vinterlandskap.

I oktober 2022 presenterades det vinnande förslaget för den 850 meter långa landskapsbron som ska bära Norrbotniabanan genom Robertsfors. Det vinnande bidraget ”Genius Loci” är en stilren balkbro i betong.

2021 utlyste Trafikverket, i samverkan med Sveriges Arkitekter, en arkitekttävling för utformning av den 850 meter långa landskapsbro som ska bära Norrbotnibanans räls genom Robertsfors.

Arkitekttävlingen avgjordes av en jury bestående av sju personer med representanter från Trafikverket, Robertsfors kommun, Länsstyrelsen samt två ledamöter utsedda av Sveriges Arkitekter. Juryn bedömde förslagen utifrån fem kriterier: gestaltning, funktion, utvecklingsbarhet, hållbarhet samt genomförbarhet och förvaltning. I oktober 2022 presenterades det vinnande förslaget ”Genius Loci”, en stilren balkbro i betong.

Det vinnande förslaget bygger på idén om att det är landskapet, och inte bron i sig, som ska framträda. Brons spannindelning ger både rekreationsmöjligheter under bron, men även möjlighet att blicka ut mot Robertsfors bruk.

Det är en pastoral idyll ni har i landskapet. Vi vill därför skapa en bro som respekterar omgivningarna. Vi gläder oss enormt mycket för det här uppdraget och för att få vara här idag och ser fram emot ett nära samarbete.Peter Becht, landskapsarkitekt i teamet som har tagit fram det vinnande förslaget.

Juryns motivering

”Genius Loci är ett stilrent och enkelt förslag som med sitt anspråkslösa uttryck framhäver Robertsfors värdefulla natur- och kulturlandskap. Förslaget illustrerar hur en konventionell betongbro, genom skicklig bearbetning, kan uppnå hög arkitektonisk verkshöjd. Bron kännetecknas av enhetliga och repetitiva lösningar där de vackra detaljerna är avgörande för brons helhetsintryck. En stor kvalitet är brons genomtänka spannindelning som ger fortsatt goda möjligheter till rekreation under bron samt tillåter utblickar mot Robertsfors bruk. Samtidigt framhäver och förstärker ljussättningen detaljlösningarna på bropelarna som ger bron förutsättningar att fungera som en vägvisare i landskapet.

Man och pojke går längs överväxt räls som leder under järnvägsbro.