Föreningsforum

Vi arbetar för mer samverkan mellan kommunens föreningar i Robertsfors Kommun.

I Robertsfors kommun finns ett kulturutvecklingsråd och Idrottens utvecklingsråd. Här får kommunens föreningar träffas och berätta om sina verksamheter, prata om vilka utmaningar man har som ideell förening och samverka kring arrangemang och aktiviteter. Utvecklingsråden hålls 4 gånger per år och det är kommunens föreningsstrateg som är sammankallande. Idrottens utvecklingsråd hålls tillsammans med RF-Sisu.

Datum Kulturutecklingsråd 2024
Nästa träff 2 Februari kl 09:00, kommunhuset

Datum Idrottens utvecklingsråd 2024
Nästa träff 29 Januari kl 18:30, kommunhuset