Tävlingsbidrag

Tävlingsbidrag kan beviljas för deltagande i tävlingar på elitnivå

Med elitnivå räknas lägst av karaktären SM-slutspel till vilket deltagaren/laget har blivit uttaget eller kvalificerat sig till.

Bidrag beviljas med maximalt 50 % av redovisade kostnader för deltagaravgifter, resor och logi. Bidraget per förening är maximerat till 5.000 kronor per år.

Ansökan görs genom kommunens E-tjänst.

Bidraget kan sökas löpande under året, dock senast 2 månader efter genomförd tävling.