Sommarlovsaktiviteter

Under sommarlovet kan föreningar och kommunala verksamheter söka bidrag för att ordna aktiviteter för barn och unga mellan 6-15 år.

Föreningar erhåller ett föreningsbidrag och pengar till att genomföra aktiviteten. Pengarna kan användas till att ordna nya aktiviteter eller till att utöka en redan befintlig aktivitet.

Det går exempelvis att söka bidrag för prova-på aktiviteter för nya målgrupper, utflykter, dagkollo, livsmedel, förbrukningsmaterial som krävs för att genomföra en aktivitet m.m. Det går inte att söka bidrag för exempelvis utlandsresor, träningsläger eller cuper för föreningens egna medlemmar eller lön för planering/genomförande av aktiviteter.

För mer information, kontakta kommunens föreningsstrateg