Särskilda bidrag

Hittar du ingen bidragsform som passar din ansökan? Då kan du söka ett särskilt bidrag.

Ansökan om särskilt bidrag kan ske löpande och behandlas av Kommunstyrelsen/Fritidskontoret i varje enskilt fall.

Ansökan görs genom kommunens E-tjänst