Inventariebidrag

Föreningar kan söka inventariebidrag för inköp av inventarier till föreningen.

Bidrag beviljas efter följande principer

  • Inventarier som används i föreningens huvudsakliga verksamhet prioriteras framför administrativa hjälpmedel, t ex kontorsutrustning.
  • Stora och dyrbara inventarier prioriteras framför mindre inventarier. Bidrag till dyrbara inventarieinköp kan fördelas över flera budgetår beroende på tillgängliga medel.
  • Bidrag beviljas ej till anläggnings- eller förbrukningsmaterial, ej heller till fast inredning.

Bidrag beviljas normalt med max. 50 % av verklig kostnad. Till vissa dyrare inventarier kan bidrag med 70 % av kostnaden beviljas.

Beviljat bidrag utbetalas löpande under året efter uppvisande av verifikat över kostnaderna för inköpta inventarier.

Ansökan görs genom kommunens E-tjänst.