Anläggningsbidrag

Planerar er förening att rusta upp eller bygga ny anläggning? Då finns möjlighet att erhålla bidrag för det.

Förening som planerar ny anläggning av idrotts- eller fritidskaraktär, eller samlingslokal, eller som planerar att bygga om eller till, eller rusta upp, befintlig anläggning/samlingslokal kan erhålla bidrag för detta.

Ansökan skall innehålla beskrivning av planerade åtgärder (eventuella ritningar med mera) samt kostnadsberäkningar.

Anläggningsbidrag beviljas normalt med max 70 % av den verkliga kostnaden. Beviljat bidrag utbetalas löpande under året efter uppvisande av verifikat över kostnaderna. Deadline för ansökan är 1 November.

Villkor för att erhålla bidrag

Föreningen/organisationen skall ha lämnat in kopior på årsredovisning för att få bidrag beviljade. Årsredovisning i form av verksamhetsberättelser, resultaträkning och revisionsberättelse. Dessa handlingar ska normalt vara inlämnade före den 1 april årligen.