Verksamhetsbidrag till kulturföreningar

Bidrag utgår till förening, stiftelse eller liknande av kulturell art som bland annat ansvarar för museala samlingar.

Bidraget fördelas en gång per år och beslutas av kommunstyrelsen. Deadline för ansökan är 1 december.