LOK-stöd

Lokalt aktivitetsstöd (LOK-stöd) är ett stöd avsett att stödja ungdomsverksamhet i föreningarna.

För att få lokalt aktivitetsstöd skall minst 5 deltagare inklusive ledaren vara i åldern 7-20 år.

Aktiviteten skall pågå i minst en timme och vara ledarledd.

Bidrag utgår med minst 30 kr/aktivitet.

Undantag för handikappföreningar:

  • Ingen övre åldersgräns för att vara bidragsberättigad.
  • En aktivitet skall ha minst 3 deltagare för att vara bidragsberättigad.

Redovisning görs i ansökan.

OBS! Ansökan skall göras senast 25 augusti respektive 25 februari och avse föregående kalenderhalvårs verksamhet.