Bidrag enstaka offentliga kulturarrangemang

Sök stöd för föreningens kommande arrangemang

Förening eller studieförbund som ordnar kulturprogram eller arrangemang riktade till allmänheten kan erhålla bidrag. Bidrag kan ej beviljas för redan genomförda program. Bidraget söks via kommunens etjänst.