Kommunalt lönebidrag

Bidrag till föreningar med lönebidragsanställd personal

Ansökan om bidrag/redovisning av kostnaderna inlämnas till Fritidskontoret före 1 mars.

Ansökan görs genom kommunens E-tjänst.