Driftbidrag till snösköoterföreningar

Sök bidrag för skötsel av elljusspår mm

Bidrag utgår till förening som med hjälp av snöskoter/pistmaskin ansvarar för att elljusspår, slalombackar och/eller skoterleder hålls i ordning så att skid- och skoteraktiviteter kan utövas av allmänheten. Bidraget beslutas av kommunstyrelsen.

Följande faktorer påverkar bidragets storlek

  • Anläggningens omfattning och nyttjandegrad
  • Föreningens aktivitet

Snöskoterbidraget utbetalas i januari.