Driftbidrag till idrott och fritidsanläggning

Föreningar som äger, förvaltar och sköter anläggningar erhåller årligt bidrag för drift och skötsel.

Kommunstyrelsen prövar bidragets storlek

Bidragets storlek prövas gentemot följande kriterier

 • Anläggningens storlek och standard.
 • Anläggningens nyttjandegrad och geografiska placering
 • Anläggningar som erhåller bidrag skall vara öppna för allmänheten.

(Kommunen svarar dessutom för högst 60 % av elströmskostnaden för de anläggningar som erfordrar elström för verksamhetens bedrivande)

Följande slag av anläggningar erhåller bidrag

 • Idrottshallar
 • Omklädningsrum/Klubbstugor/Kanslier
 • Fotbollsplaner
 • Friidrottsanläggningar
 • Seglingsanläggningar
 • Ridanläggningar
 • Skjutbanor för gevärs- och pistolskytte
 • Folkrace- och Motorcrossbanor
 • Tennisbanor
 • Isbanor
 • Elljusspår
 • Slalombackar
 • Skoterleder
 • Friluftsanläggningar

Driftbidrag utbetalas i januari för vinteridrotter och i augusti för sommaridrotter.