Föreningsbidrag

 • Om bidrag och stöd

  Robertsfors Kommun erbjuder olika former av ekonomiskt stöd till kommunens föreningar.

 • Kommunbidrag

  Kommunbidrag riktade till kulturföreningar och lokalt aktivitetsstöd.

 • Kommunalt lönebidrag

  Bidrag till föreningar med lönebidragsanställd personal

 • Lokalbidrag

  Olika bidrag till de föreningar som äger eller hyr en förenings-, eller samlingslokal.

 • Driftsbidrag

  Bidrag för skötsel och underhåll av fastigheter och anläggningar som sköts och/eller ägs av en förening.

 • Övriga bidrag

  En handfull övriga bidrag som går söka för individer och föreningar.