Bli medlem i en förening

Alla människor har möjlighet att delta i föreningslivet, vilket innebär att de har rätt att vara medlemmar i en förening. Här kan man engagera sig i aktiviteter som man tycker är viktiga, intressanta och roliga samtidigt som man får möjlighet att träffa andra människor med liknande intressen.

Olika typer föreningar

Inom idrotten finns det ett brett utbud av föreningar som erbjuder aktiviteter inom olika sporter. Dessutom finns det många kulturföreningar i Robertsfors som ägnar sig åt teater och musik. Utöver det finns även frilufts- och religiösa föreningar samt föreningar som arbetar med mänskliga rättigheter, barns rättigheter och miljöfrågor.

Vad innebär medlemsskapet?

Medlemmarna har möjlighet att delta i beslutsprocessen eftersom ideella föreningar är demokratiska. Det innebär att medlemmarna kan delta i diskussioner och beslut angående föreningens verksamhet. En gång om året hålls ett årsmöte där medlemmarna röstar om verksamheten och ekonomin. Vid årsmötet väljs också föreningens styrelse, som ansvarar för den löpande verksamheten fram till nästa årsmöte. Styrelsen ser även till att föreningen följer stadgarna, som utgör reglerna för föreningens verksamhet och kan liknas vid föreningens lag.

 

Föreningars ekonomi

Föreningslivet är ideellt, vilket innebär att medlemmarna arbetar för föreningen utan att få lön, det vill säga frivilligt på sin fritid.

Medlemmarnas engagemang och aktiviteter utgör hjärtat i föreningen. Deltagaravgifter och årliga medlemsavgifter spelar en viktig roll för föreningens ekonomi. Ibland kan föreningen även få stöd från kommunen och andra institutioner för att täcka kostnader som hyra av lokaler och utrustning.

Engagemanget är viktigt!

För att en förening som riktar sig till barn och unga ska kunna fortsätta bedriva sin verksamhet är det viktigt att föräldrar och andra vuxna ibland ställer upp och hjälper till. Det kan innebära att de ibland kör barnen till hockeymatcher eller simtävlingar, eller deltar i barnens skogsutflykter. Dessa insatser är mycket värdefulla för föreningar där medlemmarna arbetar frivilligt på sin lediga tid.

Ledare och tränare spelar en central roll i varje förening. De ger stöd och motivation till de unga medlemmarna. De lägger ned sin tid och tar på sig ett ansvarsfullt ledaruppdrag. Dessutom fungerar de som förebilder för de unga medlemmarna.