Transportillstånd

Transport som berör flera kommuner

Om transporten berör mer än en kommun ska ansökan göras via Trafikverkets webbplats.

Kontaktperson

Administratör

0934-140 00

kommun@robertsfors.se

TF Samhällsbyggnadschef

Carin Elofsson

0934-141 04

073-044 04 34

carin.elofsson@robertsfors.se