Tillfällig tidtabell linje 139

Robertsfors kommun har tillfälligt utökat antalet turer och förlängt färdvägen för busslinje 139 mellan Sikeå och Robertsfors med anledning av ombyggnationen av trafikplats Sikeå.

Turen förlängs från hållplats Sikeå E4 till hållplats Sikeå som ligger vid Sikeå Plåt & Smide, tre dagar i veckan (måndag, onsdag och fredag, ej helg och röda dagar).

Förlängningen startade vecka 37. Under förutsättning att de extra turerna nyttjas, kommer de att fortsätta tills dess att fotgängare och cyklister i Sikeå, på ett säkert sätt, kan ta sig till kollektivtrafik och samhällsservice i Robertsfors. 

På denna sida låg tidigare en tidtabell. I och med att tidtabell för den utökade linjen nu finns i reseplaneraren på Länstrafikens webbplats www.tabussen.nu har vi plockat bort tabellen från denna sida och hänvisar till tabussen.nu.

Karta med bussträckning mellan pendlarparkering vid E4 och hållplats vid Sikeå Plåt och SMide.