Ditt val gör skillnad!

Regionen ser en fortsatt minskad smittspridning av Covid-19 i hela länet. Men det är fortfarande för tidigt att slappna av. För alla gäller fortfarande att följa de nationella råden, hålla avstånd och undvika trängsel.

Läs mer

Renhållning och snöröjning

Under rubrikerna till höger kan du läsa om arbetet med renhållning och hur vi alla kan hjälpas åt att hålla Robertsfors rent. Vintergator innebär ofta en utmaning. Läs om hur snöröjningen och sandningen går till under vintern och om vilka gator som är prioriterade .