Ditt val gör skillnad!

Nu är det allvar. Smittspridning av covid-19 är fortfarande stor i Västerbotten. Det innebär konsekvenser för oss alla, för sjukvården och för hela samhället. Du och alla andra MÅSTE lyssna och följa råd och restriktioner! Nu. Läs mer på 1177.se eller här på kommunens webbplats.

Läs mer

Renhållning och snöröjning

Under rubrikerna till höger kan du läsa om arbetet med renhållning och hur vi alla kan hjälpas åt att hålla Robertsfors rent. Vintergator innebär ofta en utmaning. Läs om hur snöröjningen och sandningen går till under vintern och om vilka gator som är prioriterade .