Renhållning och snöröjning

Här kan du läsa om arbetet med renhållning och hur vi alla kan hjälpas åt att hålla Robertsfors rent. Vintergator innebär ofta en utmaning. Läs om hur snöröjningen och sandningen går till under vintern och om vilka gator som är prioriterade .