Bredbandsutbyggnad 2023-2025, Projekt Gryssjön

Robertsfors kommun har blivit beviljat bidrag från PTS (Post- och telestyrelsen) som möjliggör en fortsatt expansiv fas i Robertsfors bredbandsnät. Området som beviljades för denna period är Gryssjön i södra delen av kommunen. Detta projekt finansieras av EU, kommunal investering samt privat medfinansiering i form av anslutningsavgifter.

 Entreprenadstart planeras till sommaren 2024 och projektet beräknas vara färdigställt 2025. Vi kommer att kontakta respektive berörd fastighetsägare i området för erbjudande om anslutning.

Finansiering av Europeiska unionen

Kontaktperson

Projektledare Bredband

Arvid Alm

0934-140 13

arvid.alm@robertsfors.se