Bredbandsutbyggnad 2022-2024, Projekt 1

Robertsfors kommun har blivit beviljat bidrag från PTS (Post- och telestyrelsen) som möjliggör en fortsatt expansiv fas i Robertsfors bredbandsnät. Områden som nu är beviljade bidragsstöd och nu planeras för utbyggnad av bredband via fiber är byarna Långviken, Ölandet samt Gumboda hamn ned mot Grovsanden. Detta projekt finansieras av EU, kommunal investering samt privat medfinansiering i form av anslutningsavgifter.

Entreprenadstart planeras till sommaren 2023 och projektet beräknas vara färdigställt 2024. Vi kommer att kontakta respektive berörd fastighetsägare i området för erbjudande om anslutning.

 

Kontaktperson

Projektledare Bredband

Arvid Alm

0934-140 13

arvid.alm@robertsfors.se