Bredbandsutbyggnad 2020-2022 Etapp 3 del 2

Pågående projekt i byarna Nyvik, Floremark, Lillåbron samt fastigheter vid Åsjön. Stora delar av detta projekt är nu färdigställt och arbeten pågår för att färdigställa resterande delarna under hösten 2022. Detta projekt finansieras av bidrag från EU via Jordbruksverket, kommunal investering samt privat medfinansiering i form av anslutningsavgifter.

Europeiska jordbruksfonden logga

Kontaktperson

Projektledare Bredband

Arvid Alm

0934-140 13

arvid.alm@robertsfors.se