Hållbart resande

Vad är hållbart resande?

Med hållbart resande avses resande och transporter som är effektiva såväl för ekonomi och samhällsutveckling som hälsa och miljö. Arbete med hållbart resande handlar om att påverka människors attityder och beteenden och att påverka resandet innan resan påbörjats. Mer konkret menas hållbart resande att man i första hand väjer ett hållbart färdsätt såsom gång, cykel och kollektivtrafik. I andra hand kan även en effektivare bilanvändning, i form av ex. bilpool eller samåkning nämnas men också i viss mån resor med fossilbränslefria och bränslesnåla fordon.

Robertsfors kommun och hållbart resande

Robertsfors kommun arbetar aktiv med att minska transporternas negativa påverkan på miljön, såväl inom kommunens egna verksamheter som bland allmänheten. Anställda i kommunens verksamhet skall vid tjänsteresa välja det reseupplägg från dörr till dörr som sammantaget bedöms som mest ekonomiskt, tidseffektivt, hållbart och säkert. Läs mer om Robertsfors kommuns resepolicy vid tjänsteresa (pdf-dokument).

Alternativa drivmedel i Robertsfors kommun

Drivmedel Tankställe Adress
Etanol OK Q8 Storgatan 25, Robertsfors
Etanol Qstar Skinnarbyvägen 2, Bygdeå

Kontaktperson

Administratör

0934-140 00

kommun@robertsfors.se