Ditt val gör skillnad!

Nu är det allvar. Smittspridning av covid-19 är fortfarande stor i Västerbotten. Det innebär konsekvenser för oss alla, för sjukvården och för hela samhället. Du och alla andra MÅSTE lyssna och följa råd och restriktioner! Nu. Läs mer på 1177.se eller här på kommunens webbplats.

Läs mer

Häckar och buskage

Hur ska det se ut?

Tänk på att klippa ner din häck vid hörnkorsningar

Du som har hörntomt

Om din tomt ligger intill en gång- och cykelväg eller gata, ska du se till att dina växter och staket inte är högre än 80 cm i en sikttriangel som sträcker sig minst 10 meter längst en gata och minst 7 meter längst gång och cykelväg.

Häckar nedklippta vid garageuppfart

Du som har utfart mot gata

Vid utfart bör du se till att dina växter inte är högre än 80 cm i en sikttriangel 2,5 meter åt vardera hållet från utfarten.

Du som har tomt intill gata

Häck och buskar ska växa inom eget tomtområde. Om du har buskar eller träd som sträcker sig ut över gata eller gångbana ska du se till att det finns fri höjd för trafikanterna.

Den fria höjden som krävs är:

Över gångbana minst 3,5 m
Över cykelväg minst 3,5 m
Över körbana minst 4,5 m

Träd som hindrar ljuset från gatubelysning eller skymmer vägskyltar ska beskäras av den som äger fastigheten som trädet står på.

Inför framtida planteringar

En kvinna rastar sin hund medan löven faller från träden
För att bibehålla god sikt är det viktigt att redan vid plantering föreställa sig trädens och buskarnas framtida storlek så att man placerar dem tillräckligt långt från vägen. Olika växtarter brer ut sig olika mycket, hos plantskolorna har de kunskap om växter, där kan du få tips om vilka arter som passar för din trädgård.Stora buskar och träd bör placeras minst 2 meter innanför tomtgräns. Häck och buskplantor bör placeras minst 60 cm innanför tomtgräns.

Ditt ansvar

Om det händer en olycka på grund av att du till exempel inte klippt din trädgårdshäck kan det medföra till att du som fastighetsägare blir skadeståndsskyldig enligt Plan- och bygglagen § 15, åttonde kapitlet:

“En tomt ska hållas i vårdat skick och skötas så att risken för olycksfall begränsas och betydande olägenheter för omgivningen och för trafiken inte uppkommer.”