Kontaktfamilj, kontaktperson, familjehem

Kontaktperson

En kontaktperson är någon som känner att man vill och kan lägga tid och ork på att hjälpa en annan människa. Beroende på de behov som finns kan uppdragen se väldigt olika ut. En kontaktperson kan tilldelas för både vuxna, barn och ungdomar. Kontaktpersonen kan hjälpa individen att öka sitt sociala umgänge genom att komma iväg på aktiviteter eller träffas över en kopp kaffe till exempel.

Kontaktfamilj

En kontaktfamilj är en resurs för en familj som av olika skäl behöver avlastning och/eller stöd. Kontaktfamiljen ska fungera som ett kompletterande stöd till barnet. Det finns olika skäl till att kontaktfamiljer behövs. Det kan handla om barn som har särskilda behov eller det kan vara något i föräldrarnas livssituation som gör att fler vuxna behövs. Beroende på barnets behov ser uppdragen olika ut, men vanligast är att barnet bor hos kontaktfamiljen en till två helger i månaden.

Familjehem

Som familjehem öppnar ni ert hem så ett barn eller en ungdom bor hos er under en tid. Tiden kan variera från några månader till några år. En del barn behöver bo i familjehem tills det blivit vuxet. Barnet eller ungdomen kan av olika anledningar inte bo tillsammans med sin biologiska familj.

Robertsfors kommun arbetar utifrån att barns och ungdomars föräldrar är viktiga. Målet är nästan alltid att barnet eller ungdomen ska återförenas med sin ursprungsfamilj. När barnet eller ungdomen flyttat in är det viktigt med ett bra samarbete mellan barnets föräldrar, familjehemmet och socialtjänsten.

Är du intresserad av att bli uppdragstagare?

Robertsfors kommun letar alltid efter fler trygga och stabila personer som kan tänka sig att ge av sin tid och energi till de som behöver stöd och hjälp. Vi erbjuder dig handledning och ersättning för din insats.

Skicka en intresseanmälan

Efter att du fyllt i formuläret nedan vi att kontakta dig för att berätta mer om vad uppdraget innebär och för att få höra vilka förutsättningar och förväntningar du har. Du förbinder dig inte till något genom att göra en intresseanmälan.

Vilka alternativ är du intresserad av?
Vilka alternativ är du intresserad av?