Hälsa Lärande Trygghet -HLT

I Robertsfors kommun arbetar vi efter en samverksmodell som kallas för HLT som står för Hälsa, Lärande och Trygghet och är ett samarbete mellan hälso- och sjukvård, förskola/skola och socialtjänst.

Målet är att med gemensamma krafter snabbt ge bästa möjliga stöd för barn och familjer som under en period i livet behöver det. Det kan till exempel handla om att det finns oro för barnets mående, att det inte riktigt fungerar i förskolan eller skolan eller att det är saker som är jobbiga i familjen eller med kompisar på fritiden.

I HLT finns professionella med olika kompetenser, till exempel specialpedagoger, kuratorer, familjesocionomer, sjuksköterskor och psykologer. För att vi ska kunna samverka behöver du som vårdnadshavare skriva på ett samtycke att vi får prata om dig och din familj. Tillsammans med dig och din familj kommer vi fram till vilket stöd som passar bäst och vem som ska hjälpa till med vad. HLT är frivilligt och du kan när du vill avsluta kontakten med HLT.

Vem kan jag kontakta?

Du kan kontakta förskolan (rektor eller resursteamet 0-6 år), skola (rektor eller elevhälsan). Kontaktuppgifter hittar du på sidan Kontakter inom barn och utbildning.

Du kan kontakta socialtjänstens FIFA Öppenvård

Du kan även kontakta Hälsocentralen: BVC (Barnavårdcentralen) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vill du veta mer om HLT?

Se Skellefteå kommuns filmen om HLTnedan.

Hälsa lärande trygghet