Familjer i förändringsarbete - FIFA

Ibland kan det vara svårt att vara förälder och alla kan i perioder behöva stöd i sitt föräldraskap. Till oss kan du vända dig om du känner oro för ditt barn eller för din situation som förälder.

FIFA står för Familjer i FörändringsArbete och är ett öppenvårdsteam som jobbar med familjer med barn och unga i åldern 0-18 år i Robertsfors kommun. Vi som arbetar på FIFA är anställda av socialtjänstens Individ- och familjeomsorg. För oss är det viktigt att förstå hela familjens situation och vi samverkar därför gärna med förskola/skola och regionen vid behov. Alla insatser är kostnadsfria och frivilliga. Vi arbetar under sekretess.

FIFA erbjuder

Vägledande samtal (1-5 träffar)

Du kan kontakta oss direkt (kontakt med socialsekreterare behövs inte) om du behöver stöd i ditt föräldraskap. Tillsammans utformar vi samtalen utifrån ditt behov som förälder och vad du önskar få stöd med. Många föräldrar som vi möter önskar stöd kring rutiner, kommunikation, konflikter och regler. Om du efter 5 samtal vill fortsätta träffas kan vi hjälpa dig att ansöka om fortsatt stöd till socialsekreterare.

Strukturerad öppenvårdsinsats

Ibland behövs mer omfattande stöd i familjen. Du träffar först en socialsekreterare som utreder ditt barns behov och bedömer om FIFA är rätt insats för dig och din familj. När insatsen planeras skriver vi gemensamma mål för arbetet och vad du önskar förändra. Vi träffas oftast hemma hos dig och din familj.

Barn bygger med klossar