Familjerätt

Du kan vända dig till socialtjänsten om du vill få hjälp eller rådgivning inom det familjerättsliga området.

Familjerådgivning

Alla människor kan få problem i sina nära relationer i något skede av livet. Genom familjerådgivning finns en möjlighet att lösa problem och konflikter med professionell hjälp och få en chans till att hitta nya vägar i relationen. Socialnämnden i Robertsfors kommun erbjuder sina medborgare familjerådgivning genom ett samarbete med Sankt Lukas. Ni bokar själva in tid och rådgivningen sker i Umeå. Familjerådgivningen är avgiftsbelagd.

Kontaktperson
S:t Lukas i Umeå
Rådhusesplanaden 8
903 28 UMEÅ
Telefon: 090-14 05 30
E-mail: umea@sanktlukas.se
https://sanktlukas.se/umea/ Länk till annan webbplats.

Samarbetssamtal

Individ- och familjeomsorgen erbjuder samarbetssamtal till föräldrar som har svårt att komma överens efter en separation i frågor som rör barnen. Samarbetssamtal syftar till att föräldrarna ska nå överenskommelser i vårdnads-, boende- och umgängesfrågor och bättre kunna samarbeta kring sina barn. Samarbetssamtal erbjuds till föräldrar som själva kontaktar oss för stöd, men en domstol kan också besluta om att samarbetssamtal ska genomföras. Samarbetssamtal är avgiftsfria.

Faderskap

Enligt lag har alla barn rätt att få veta vilka de biologiska föräldrarna är. Barnets far eller den andra föräldern måste bekräfta faderskapet/föräldraskapet om föräldrarna inte är gifta med varandra och inte planerar att gifta sig före barnets födelse.

Du som är ogift, nybliven förälder och folkbokförd i Sverige kan göra föräldraskapsbekräftelsen digitalt hos Skatteverket. Faderskapet kan du registrera via din dator eller mobil de första 14 dagarna efter barnets födelse. Det kommer även att vara möjligt att anmäla gemensam vårdnad i denna e-tjänst.

Information om digital föräldraskapsbekräftelse (https://skatteverket.se/privat/folkbokforing/nyblivenforalder/bekraftaattdublivitforalder.4.339cd9fe17d1714c0771747.html) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Skatteverkets e-tjänst
(
https://www7.skatteverket.se/portal/foraldraskapsbekraftelse/) Länk till annan webbplats.

Du kan också välja att bekräfta faderskapet genom ett besök på socialkontoret och är välkommen att höra av dig till oss för tidsbokning eller om du har frågor.

Adoption

När man vill adoptera ett barn gör socialnämnden en speciell typ av utredning, en så kallad hemutredning eller medgivandeutredning. Syftet med denna är att bedöma de sökandes allmänna lämplighet. Utredningen ligger också till grund för det beslut som myndigheterna i barnets hemland fattar.

Socialnämnden gör även en utredning när det kommer till adoptioner av ett särskilt barn, till exempel i familjer där mannen vill adoptera sin makas barn från ett tidigare förhållande.

Vårdnad, boende, umgänge

Föräldrar som är överens och önskar avtala om vårdnad, boende och umgänge kan göra detta hos socialtjänsten. Avtalen har samma rättsliga status som en dom.

Om två föräldrar inte kan enas i vårdnads-, boendes- och umgängesfrågor efter en separation och samarbetssamtalen inte räckt till, kan Tingsrätten fatta beslut om vårdnad, boende och umgänge.

Innan man kan ansöka om stämning hos Tingsrätten behöver föräldrarna komma på ett informationssamtal på socialtjänsten. Informationssamtal är ett samtal där familjerätten muntligen lämnar information till föräldrar som överväger inleda en tvist i domstol i frågor om vårdnad, boende och umgänge. Efter informationssamtal får vardera förälder ett samtalsintyg som lämnas till Tingsrätten i samband med stämning. Intyget är giltigt i ett år.