Familjecentralen

Familjecentralens uppgift är att vara en mötesplats för barn och ungdomar och deras föräldrar i Robertsfors kommun, samt att på ett och samma ställe erbjuda olika professionella tjänster.

Verksamheten är ett samarbete mellan Robertsfors kommun och Region Västerbotten. Här samverkar barnmorska, distriktssköterska, kurator, psykolog, förskollärare och familjesocionom tillsammans kring barnfamiljen. Målet för verksamheten är att utifrån hela familjens livssituation främja en god hälsa

Familjecentralen

 • har en helhetssyn, med fokus på barn/ ungdomars och föräldrars hälsa och välbefinnande
 • är en positiv och trygg mötesplats för familjer med barn upp till 18 år
 • är ett forum där du kan få information, kunskap, råd och stöd

Vad kan jag få hjälp med?

Till Familjecentralen kan ungdomar och föräldrar vända sig för att få råd och stöd som rör:

 • skolan
 • relationer
 • familjen
 • alkohol och droger
 • kroppen
 • stress, oro och svårigheter

Familjecentralens verksamhet bygger på frivillighet hos dem som söker sig hit och är gratis.

Familjecentralens verksamheter

På familjecentralen kan du som är förälder  

 • träffa personal från barnavårdscentralen (BVC)
 • gå på öppna förskolan
 • få råd och stöd av socialtjänstens öppenvård, FIFA (tid behöver bokas).
 • få hjälp via HLT (Hälsa, lärande och trygghetsmöte) som är en samverkan mellan för- och grundskola, elevhälsa, socialtjänst/FIFA, hälsocentral och Kompetenscentrum mödra- och barnhälsovård. Ett tidigt stöd till barn 0-18 år och deras föräldrar. Läs mer i HLT- broschyr som du kan ladda ner längre ned på sidan.

Barnmorskemottagningen finns också i anslutande lokaler.
Du som är nybliven förälder erbjuds också delta i föräldragrupp med spädbarnsmassage.

Ungdomsmottagning

Robertsfors kommun har ingen egen ungdomsmottagning, ungdomsmottagning finns i Umeå. Umeå ungdomsmottagning finns för dig som är under 23 år. Du kan träffa de som jobbar på ungdomsmottagningen både på plats och digitalt i deras app. Du kan komma ensam eller ta med dig någon som stöd. Besöken är alltid gratis. Läs mer i länken nedan.