ABC föräldraträffar

ABC - Alla barn i centrum är en serie gruppträffar för dig som har barn i åldrarna 3-12 år.

Få saker är viktigare än relationen till våra barn. Starka band mellan barn och föräldrar är den bästa grunden för harmonisk uppväxt. En trygg uppväxt ger förutsättningar till trygga och självständiga individer. Det är fantastiskt att vara förälder och ibland även en utmaning.

ABC - Alla barn i centrum är en serie gruppträffar för dig som har barn i åldrarna 3-12 år. Träffarna bygger på varandra och handlar om hur relationerna i familjen kan stärkas och hur stress och konflikter kan förebyggas i vardagssituationer. Du får tillsammans med andra föräldrar utbyta erfarenheter och ta del av aktuell forskning inom området.

  • Vi träffas fyra gånger plus en gång för uppföljning
  • Träffarna är kostnadsfria och kräver föranmälan.
  • Utbildade gruppledare leder träffarna och gruppen har som mest 12 deltagare.

Du kan nedan göra en intresseanmälan (ej bindande) och vid tillräckligt många intresserade drar vi igång en ny grupp. När nytt kursdatum är fastställt får du mail med erbjudande om att delta i en grupp.

Intresseanmälan