Om socialtjänsten

Vuxna, familjer och barn kan råka ut för problem eller hamna i situationer som är svåra att lösa på egen hand och då finns vi på socialtjänsten för att ge stöd. Socialtjänsten finns i alla kommuner och där arbetar utbildade socionomer.

För många innebär kontakten med Socialtjänsten att man kommer överens om vilket stöd som passar bäst och ibland är det olika stöd från flera enheter som ges till den enskilda personen eller familjen. Många familjer får hjälp av socialtjänsten för att det ska bli bättre hemma Socialtjänsten ska verka för att barn och unga växer upp under trygga och goda förhållanden och många familjer får hjälp av socialtjänsten.I praktiken kan det till exempel handla om att stötta familjer där någon av föräldrarna mår psykiskt dåligt eller har ett missbruk. Socialtjänsten ska också ge stöd och hjälp till barn och vuxna som utsätts för våld eller övergrepp.

Vad får socialtjänsten berätta?

Alla som arbetar på socialtjänsten har sekretess, vilket innebär att socialtjänsten har ett stort ansvar för skydda information om personer som vi träffar. Känslig information om dig eller din familj får inte föras vidare. Som vårdnadshavare får man normalt sett veta allt som handlar om ens barn, men socialtjänsten får inte berätta något för vårdnadshavaren som kan utsätta barnet för allvarlig risk. Ju äldre barnet blir desto mer bestämmer också barnet mer över vilken information som vårdnadshavare ska få veta.

Är du missnöjd med dina kontakter med socialtjänsten?

Du kan inkomma med synpunkter eller klagomål till vår klagomålshantering Öppnas i nytt fönster.. Om du har fått avslag på ett beslut har du möjlighet att överklaga beslutet och du kan be din socialsekreterare om hjälp med att överklaga.

Orosanmälan

Om du känner oro för ett barn eller en vuxen kan du göra en orosanmälan. Öppnas i nytt fönster. Alla kan ansöka om stöd eller skydd. Om du tror att du behöver stöd eller skydd är du välkommen att höra av dig till oss för att berätta om dig och din situation.