Missbruk och beroende

Alla kan hamna i ett beroende. De flesta kan med rätt hjälp och stöd ta sig ur beroendet. Har du frågor, funderingar eller vill veta mer om vilket stöd som finns att få, tveka inte att höra av dig till socialtjänsten.

Vi finns för dig!

  • Som upplever att alkoholen/drogen påverkar din livssituation
  • Som vet med dig att alkoholen/drogen blivit ett problem
  • Som vill ansöka om behandling mot missbruk

Du kan ansöka om hjälp till förändring!

  • Vi arbetar med att hitta lösningar som kan vara till hjälp
  • Vi kan erbjuda råd och stödsamtal via alkohol- och drogmottagningen i Umeå
  • Vi samarbetar med andra kommuner för ytterligare stöd/behandling
  • Vi utreder ansökan om behandling

Anhörig eller annan närstående

  • Är du bekymrad över att någon i din närhet har ett beroende och far illa?
  • Att leva tillsammans med någon som har ett beroende kan innebära att du själv önskar råd och stöd?
  • Du kan kontakta socialtjänsten och vara anonym

Alkohol- och drogmottagningen i Umeå

Alla som bor i Robertsfors har möjlighet att kontakta alkohol- och drogmottagningen i Umeå. Se länk nedan.

Hjälp från andra organisationer

Alkoholhjälpen.se har ett webbaserat självhjälpsprogram för den som vill minska sitt drickande, se länk nedan

Spelberoendegruppen Umeå, självhjälpsgrupp för spelberoende och anhöriga, se länk nedan.

Kontakta en socialsekreterare för frågor eller ansökan, se kontaktuppgifter nedan