God man, förvaltare och förmyndare

En god man eller förvaltare hjälper personer som på grund av sjukdom eller funktionsnedsättning har svårt att sköta sin ekonomi eller sina kontakter med till exempel Försäkringskassan och socialtjänsten. Alla barn har förmyndare, vanligen barnets föräldrar. Förmyndare ska ta hand om barnets tillgångar och företräda barnet i ekonomiska frågor.

Överförmyndarkontoret i Umeåregionen

I Umeåregionen (som Robertsfors kommun tillhör) finns ett gemensamt överförmyndarkontor. De hanterar all information kring gode män, förvaltare och förmyndare i regionen.