Rehabilitering

I Robertsfors kommun är det personer i särskilda boendeformer samt personer i eget boende som beviljats hemrehabilitering/hemhjälp, som kan få hjälp med rehabilitering/habilitering.

Rehabilitering och habilitering utförs på hälsocentralen. Om du inte kan ta dig till din hälsocentral görs en behovsprövning för att avgöra om den istället kan ske i ditt hem.

Rehabilitering/habilitering sker utifrån individens förutsättningar och önskemål för att bibehålla och om möjligt att öka förmågor/funktioner som leder till höjd livskvalité och minskat hjälpberoende.

Rehabiliteringspersonalens insatser kan bestå av behandling och träning i olika vardagssituationer liksom att ge råd och stöd till omvårdnadspersonalen. Hjälpmedel provas ut av rehabiliteringspersonal som också är ansvariga för uppföljning av utprovningen.

Personalen arbetar med individuella utredningar, insatser/träningar, gruppaktiviteter, handledning av personal och anhöriga, utbildning i förflyttningsteknik och rehabiliterande arbetssätt och hjälpmedel/bostadsanpassningar.