Mer om hälso- och sjukvård

Här hittar du samlad information om kommunens hälso- och sjukvård.

Frågor, svar och information

Vem ansvarar över vad?

Kommunen ansvarar för den vård som sker på särskilda boenden samt i det egna hemmet. Region Västerbotten ansvarar för Hälsocentralerna. Tillsammans har de ett delat ansvar att förse kommunens invånare med en god hälso- och sjukvård.

Rätten till god vård

Du som vårdtagare/närstående har rätt att förvänta dig att vården av dig/din närmaste är god och säker och har en god vårdhygienisk standard.

Vad innebär en vårdskada?

Lidande, kroppslig eller psykisk skada, sjukdom eller död som orsakats av hälso-och sjukvården och som inte är en oundviklig konsekvens av en patients tillstånd eller en förväntad effekt av den behandling patienten erhållit på grund av tillståndet.

Vi behöver dina synpunkter

Vårdtagare och närstående som är aktiva och delaktiga i vården ger en säkrare vård. Ni kan ha kunskaper och upplevelser om brister i vården och därför uppmanar vi er att fråga och ifrågasätta om det är något du undrar över eller känner dig tveksam till i vården.

Hur anmäler jag en brist?

Du kan anmäla brister på olika sätt. Du kan börja med att prata med personalen som ansvarar för vården eller kontakta enhetschef. Du kan även anmäla bristen skriftligt. Se lämna synpunkter och klagomål.

Patientförsäkring

Robertsfors kommun har en patientförsäkring. Om du som vårdtagare eller brukare skadas i vården eller blir felbehandlad kan du ha rätt till ersättning. Du kan vända dig till medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) i kommunen som kan ge mer information.

Läkemedelsskada

Om du drabbas av en vårdskada som beror på att ett läkemedel gett oväntade biverkningar kan du ha rätt att få ersättning från Läkemedelsförsäkringen, läs mer här https://lff.se/ Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Patientnämnden

I Region Västerbotten finns en Patientnämnd som har avtal med Robertsfors kommun. Du kan vända dig till patientnämnden med synpunkter och klagomål på hälso-och sjukvården i kommunen samt dess personal.

Patientnämndens kansli
Telefon: 090-785 00 00 växel
E-post: patientnamnden@regionvasterbotten.se

Inspektionen för vård och omsorg

Du kan även vända dig till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) med ett enskilt klagomål men i första hand rekommenderas att du kontaktar ansvarig vårdgivare (kommunen) för att reda ut ditt eller din närståendes klagomål.

Inspektion för vård och omsorg
Telefon: 010-788 50 00 växel
E-post: www.ivo.se Länk till annan webbplats.