Syn- och hörselinstruktör

Syn och hörselinstruktörerna ger hjälp till självhjälp. Arbetet går ut på att motivera och informera så att vi tillsammans hittar den bästa rehabiliteringen för dig.

Det kan vara att:

  • träna med hjälpmedel som du lånat av syn- och hörselcentralen i ditt hem
  • hjälpa till med skötsel av din hörapparat
  • informera om kommunal service t.ex. bibliotek, talböcker, hemtjänst mm.
  • hjälpa till med olika kontakter gällande syn och hörsel

Vi kan också ge råd och tips till anhöriga och närstående samt personal.

Hjälpmedel vid synnedsättning och hörhjälpmedel

För mer information och kontaktuppgifter för upplysningar, se nedan.